ชุดตู้ครัว เคาน์เตอร์ครัว

หน้าแรก > เฟอร์นิเจอร์ห้องครัว > ชุดตู้ครัว เคาน์เตอร์ครัว

ชุดตู้ครัว เคาน์เตอร์ครัว เฟอร์นิเจอร์ห้องครัว

ชุดตู้ครัว 160 ซม. Sure รุ่น UKT-160 - สีโอ๊ก

ราคา 13,900 บาท
 
ชุดตู้ครัว 120 ซม. Sure รุ่น UKT-120 - สีโอ๊ก

ราคา 10,500 บาท
 
ชุดตู้ครัว120ซม.รุ่น Sureรุ่นSuperKit#SKT-120-บีช

ราคา 8,990 บาท
ตู้ครัวสูง 2บาน Sure รุ่น ZKC-612 - สีขาว/ซีปราโน่

ราคา 5,290 บาท
 
ชุดตู้ครัว 170 ซม. Sure รุ่น VKT-170 - สีขาว

ราคา 11,900 บาท
 
ชุดตู้ครัว160ซม.รุ่น Sureรุ่นSuperKit#SKT-160-โอ๊ก

ราคา 12,990 บาท
ชุดตู้ครัว 120 ซม. Sure รุ่น UKT-121 - สีโอ๊ก

ราคา 11,900 บาท
 
ชุดตู้ครัว 120 ซม. Sure รุ่น UKT-121 - สีบีช

ราคา 11,900 บาท
 
ชุดตู้ครัว160ซม.รุ่น Sureรุ่นSuperKit#SKT-160-บีช

ราคา 12,990 บาท
ชุดตู้ครัว120ซม.รุ่น Sureรุ่นSuperKit#SKT-120-โอ๊ก

ราคา 8,990 บาท
 
ชุดตู้ครัว 120 ซม. Sure รุ่น UKT-120 - สบีช

ราคา 10,500 บาท
 
ชุดตู้ครัว 160 ซม. Sure รุ่น UKT-160 - สีบีช

ราคา 13,900 บาท
ชุดตู้ครัว 120 ซม. Sure รุ่น VKT-120 - สีขาว

ราคา 8,290 บาท
 
ตู้กับข้าว OA รุ่น C4 - สีขาว

ราคา 2,790 บาท
 
เคาน์เตอร์ท็อปแกรนิต CBG160C-L-SKV000A-เงิน/เขียว

ราคา 12,500 บาท
ตู้ลอยอลูมีเนียม รุ่น CC160-000-T-สีชา

ราคา 8,990 บาท
 
เคาน์เตอร์ท็อปแกรนิต/ซิงค์CBG120SL1AESKV000A-เงิน/ไข่ไก่

ราคา 10,900 บาท
 
เคาน์เตอร์ท็อปแกรนิต CBG160CR-LSKV001A-เงิน/เขียว

ราคา 13,500 บาท
เคาน์เตอร์ท็อปแกรนิต/ซิงค์CBG160SL1AOSKV000A-เงินส้ม

ราคา 13,900 บาท
 
เคาน์เตอร์ท็อปแกรนิต/ซิงค์CBG120SL1A-ESKV000T-ชา/ไข่ไก่

ราคา 10,900 บาท
 
เคาน์เตอร์ท็อปแกรนิต/ซิงค์CBG120SL1ALSKV000T-ชา/เขียว

ราคา 10,900 บาท
เคาน์เตอร์ท็อปหิน/ซิงค์CBG80S/1A-E-SKV000Tชา/ไข่

ราคา 8,390 บาท
 
เคาน์เตอร์ท๊อปแกรนิต/ซิงค์CBG80S/1AESKV000Aเงิน/ไข่

ราคา 8,390 บาท
 
เคาน์เตอร์ท็อปแกรนิต CBG120C-LSKV000W-ขาว/เขียว

ราคา 9,390 บาท

 

เคาน์เตอร์ท็อปแกรนิต CBG120CR-LSKV001A-เงิน/เขียว

ราคา 10,500 บาท
 
เคาน์เตอร์ท็อปแกรนิต CBG120C-E-SKV-000T-ชา/ไข่ไก่

ราคา 9,390 บาท
 
เคาน์เตอร์ท็อปแกรนิต/ซิงค์CBG80S/1A-OSKV000Wขาว/ส้ม

ราคา 8,390 บาท
เคาน์เตอร์ท็อปแกรนิต/ซิงค์CBG160SL1ALSKV000Tชา/เขีย

ราคา 13,900 บาท
 
เคาน์เตอร์ท็อปแกรนิต CBG160C-O-SKV-000T-ชา/ส้ม

ราคา 12,500 บาท
 
เคาน์เตอร์ท็อปแกรนิต CBG120CR-E-SKV-001-W-ขาว/ไข่ไก่

ราคา 10,500 บาท
ตู้ลอยอลูมีเนียม รุ่น CC80-000-W-สีขาว

ราคา 4,790 บาท
 
ตู้เตา/ถังแก๊สท็อปแกรนิตCBG128GROSKV000Wขาว/ส้ม

ราคา 9,900 บาท
 
เคาน์เตอร์ท็อปหิน/ซิงค์CBG80S/1A-O-SKV000Tชา/ส้ม

ราคา 8,390 บาท
ตู้ลอยอลูมีเนียม รุ่น CC120-000-T-สีชา

ราคา 6,790 บาท
 
เคาน์เตอร์ท็อปแกรนิตCBG120CROSKV001A-เงิน/ส้ม

ราคา 10,500 บาท
 
เคาน์เตอร์ครัวท็อปแกรนิต CBG120C-O-SKV000W-ขาว/ส้ม

ราคา 9,390 บาท
เคาน์เตอร์ท็อปแกรนิต/ซิงค์CBG160SL1ALSKV000Aเงินเขีย

ราคา 13,900 บาท
 
เคาน์เตอร์ท็อปแกรนิต CBG160C-E-SKV-000T-ชา/ไข่ไก่

ราคา 12,500 บาท
 
เคาน์เตอร์ท็อปแกรนิต รุ่นCBG80C-L-SKV000W-ขาว/เขียว

ราคา 6,990 บาท
เคาน์เตอร์ท็อปแกรนิต CBG120C-E-SKV-000W-ขาว/ไข่ไก่

ราคา 9,390 บาท
 
ตู้ลอยอลูมีเนียม รุ่น CC120-000-W-สีขาว

ราคา 6,790 บาท
 
ชุดอ่างซิงค์สแตนเลส 1หลุม 1ที่พัก/ขา D1051+ST

ราคา 2,890 บาท
เคาน์เตอร์ท็อปแกรนิต CBG160C-E-SKV000A-เงิน/ไข่ไก่

ราคา 12,500 บาท
 
เคาน์เตอร์ท็อปแกรนิต รุ่นCBG80C-L-SKV-000A-เงิน/เขียว

ราคา 6,990 บาท
 
ตู้วางเตา/ถังแก๊สท็อปแกรนิตCBG128GLESKV000Tชา/ไข่

ราคา 9,900 บาท
เคาน์เตอร์ท็อปแกรนิต CBG160C-LSKV000W-ขาว/เขียว

ราคา 12,500 บาท
 
เคาน์เตอร์ท็อปแกรนิต/ซิงค์CBG120SL1AOSKV000A-เงิน/ส้ม

ราคา 10,900 บาท
 
เคาน์เตอร์ท็อปแกรนิต CBG160C-E-SKV-000W-ขาว/ไข่ไก่

ราคา 12,500 บาท

 

เคาน์เตอร์ท็อปแกรนิต/ซิงค์CBG160SL/1AOSKV000Tชา/ส้ม

ราคา 13,900 บาท
 
เคาน์เตอร์ท็อปแกรนิต/ซิงค์CBG120SL1ALSKV000A-เงิน/เขียว

ราคา 10,900 บาท
 
เคาน์เตอร์ท็อปแกรนิต CBG120C-LSKV000T-ชา/เขียว

ราคา 9,390 บาท
เคาน์เตอร์ท็อปแกรนิต CBG160CR-O-SKV001T-ชา/ส้ม

ราคา 13,500 บาท
 
เคาน์เตอร์ท็อปแกรนิต CBG120CRLSKV001W-ขาว/เขียว

ราคา 10,500 บาท
 
เคาน์เตอร์ท็อปแกรนิต/ซิงค์CBG160SL1AESKV000Aเงินไข่

ราคา 13,900 บาท
เคาน์เตอร์ท็อปหิน/ซิงค์CBG80S/1AESKV000Wขาว/ไข่

ราคา 8,390 บาท
 
เคาน์เตอร์ท็อปแกรนิต CBG120C-OSKV000A-เงิน/ส้ม

ราคา 9,390 บาท
 
ตู้วางเตา/ถังแก๊สท็อปแกรนิตCBG128GL-OSKV000Wขาว/ส้ม

ราคา 9,900 บาท
เคาน์เตอร์ท็อปแกรนิต/ซิงค์CBG80S1ALSKV000Aเงิน/เขียว

ราคา 8,390 บาท
 
เคาน์เตอร์ครัวท็อปแกรนิตCBG80C-O-SKV000A-เงิน/ส้ม

ราคา 6,990 บาท
 
เคาน์เตอร์ท็อปแกรนิต CBG120C-O-SKV-000T-ชา/ส้ม

ราคา 9,390 บาท
เคาน์เตอร์ท็อปแกรนิต CBG120CR-E-SKV001T-ชา/ไข่ไก่

ราคา 10,500 บาท
 
ตู้วางเตา/ถังแก๊สท๊อปแกรนิตCBG128GR-O-SKV000Tชา/ส้ม

ราคา 9,900 บาท
 
เคาน์เตอร์ท็อปแกรนิต CBG120C-L-SKV000Aเงิน/เขียว

ราคา 9,390 บาท
อ่างซิงค์สแตนเลส 2หลุม 1ที่พัก Vegarr รุ่น CK1250

ราคา 3,590 บาท
 
เคาน์เตอร์ท็อปแกรนิต/ซิงค์CBG120SL1ALSKV000W-ขาว/เขียว

ราคา 10,900 บาท
 
ตู้วางเตา/ถังแก๊สท็อปแกรนิตCBG128GLLSKV000Tชา/เขียว

ราคา 9,900 บาท
เคาน์เตอร์ท็อปแกรนิต CBG160CR-E-SKV001W-ขาว/ไข่ไก่

ราคา 13,500 บาท
 
เคาน์เตอร์ท็อปแกรนิต/ซิงค์CBG160SR1ALSKV000Wขาวเขียว

ราคา 13,900 บาท
 
ตู้วางเตา/ถังแก๊สท็อปหินCBG128GLESKV000Aเงิน/ไข่

ราคา 9,900 บาท
เคาน์เตอร์ท็อปแกรนิต CBG160CR-E-SKV001T-ชา/ไข่ไก่

ราคา 13,500 บาท
 
ตู้วางเตา/ถังแก๊สท็อปหินCBG128GRESKV000Wขาว/ไข่

ราคา 9,900 บาท
 
ตู้วางเตา/ถังแก๊สท็อปแกรนิตCBG128GLLSKV000Aเงินเขียว

ราคา 9,900 บาท

 

เคาน์เตอร์ครัวท็อปแกรนิต รุ่นCBG80C-O-SKV-000-T-ชา/ส้ม

ราคา 6,990 บาท
 
ตู้วางเตา/ถังแก๊สท็อปแกรนิตCBG128GRLSKV000Aเงินเขียว

ราคา 9,900 บาท
 
เคาน์เตอร์ท็อปแกรนิต/ซิงค์CBG80S1ALSKV000Wขาว/เขียว

ราคา 8,390 บาท
เคาน์เตอร์ท็อปแกรนิต CBG120CR-ESKV001A-เงิน/ไข่ไก่

ราคา 10,500 บาท
 
เคาน์เตอร์ท็อปหิน/ซิงค์CBG80S/1AOSKV000Aเงิน/ส้ม

ราคา 8,390 บาท
 
เคาน์เตอร์ท็อปแกรนิต CBG120CR-OSKV001Wขาว/ส้ม

ราคา 10,500 บาท
เคาน์เตอร์ท็อปแกรนิต/ซิงค์CBG120SL/1AOSKV000T-ชา/ส้ม

ราคา 10,900 บาท
 
ตู้ลอยอลูมีเนียม รุ่น CC80-000-T-สีชา

ราคา 4,790 บาท
 
เคาน์เตอร์ท็อปแกรนิต CBG160CR-L-SKV-001-T-ชา/เขียว

ราคา 13,500 บาท
เคาน์เตอร์ท็อปแกรนิต CBG120C-E-SKV000A-เงิน/ไข่ไก่

ราคา 9,390 บาท
 
เคาน์เตอรท็อปแกรนิต CBG160CR-L-SKV-001-W-ขาว/เขียว

ราคา 13,500 บาท
 
เคาน์เตอร์ท็อปแกรนิต/ซิงค์CBG120SL1AOSKV000W-ขาว/ส้ม

ราคา 10,900 บาท
เคาน์เตอร์ครัวท็อปแกรนิต รุ่นCBG80C-L-SKV000T-ชา/เขียว

ราคา 6,990 บาท
 
ตู้วางเตา/ถังแก๊สท็อปหินCBG128GRESKV000Tชา/ไข่ไก่

ราคา 9,900 บาท
 
เคาน์เตอร์ท็อปแกรนิต CBG160C-O-SKV000W-ขาว/ส้ม

ราคา 12,500 บาท
เคาน์เตอร์ท็อปแกรนิต CBG160CO-SKV000A-เงิน/ส้ม

ราคา 12,500 บาท
 
ตู้วางเตา/ถังแก๊สท็อปแกรนิตCBG128GLLSKV000Wขาว/เขียว

ราคา 9,900 บาท
 
เคาน์เตอร์ท็อปแกรนิต/ซิงค์CBG160SR1AESKV000W-ขาว/ไข่

ราคา 13,900 บาท
T_ตู้ลอยอลูมีเนียม CC120-000-A สีเงิน

ราคา 6,790 บาท
 
เคาน์เตอร์ท็อปแกรนิต/ซิงค์CBG160SL/1AESKV000T-ชา/ไข่

ราคา 13,900 บาท
 
ตู้วางเตา/ถังแก๊สท็อปแกรนิตCBG128GRESKV000Aเงิน/ไข่

ราคา 9,900 บาท
เคาน์เตอร์ท็อปแกรนิตCBG120CR-O-SKV001T-ชา/ส้ม

ราคา 10,500 บาท
 
เคาน์เตอร์ท็อปแกรนิต รุ่นCBG80C-E-SKV-000-Tชา/ไข่ไก่

ราคา 6,990 บาท
 
เคาน์เตอร์ท็อปแกรนิต CBG160CR-ESKV001A-เงิน/ไข่ไก่

ราคา 13,500 บาท

 

เคาน์เตอร์ท็อปแกรนิต/ซิงค์CBG80S/1ALSKV000Tชา/เขียว

ราคา 8,390 บาท
 
เคาน์เตอร์ท็อปแกรนิต รุ่นCBG80C-O-SKV-000W-ขาว/ส้ม

ราคา 6,990 บาท
 
เคาน์เตอร์ท็อปแกรนิต/ซิงค์CBG120SL1AESKV000W-ขาว/ไข่ไก่

ราคา 10,900 บาท
อ่างซิงค์สแตนเลส 2หลุม 1ที่พัก Vegarr รุ่น H12050

ราคา 4,290 บาท
 
เคาน์เตอร์ท็อปแกรนิต รุ่นCBG80C-E-SKV-000A-เงิน/ไข่ไก่

ราคา 6,990 บาท
 
เคาน์เตอร์ท็อปแกรนิต CBG120CRLSKV001T-ชา/เขียว

ราคา 10,500 บาท
ตู้วางเตา/ถังแก๊สท็อปแกรนิตCBG128GRLSKV000Tชา/เขียว

ราคา 9,900 บาท
 
ตู้ลอยอลูมีเนียม รุ่น CC80-000-A-สีเงิน

ราคา 4,790 บาท
 
ชุดอ่างซิงค์สแตนเลส 2หลุม 1ที่พัก/ขา D1251+ST

ราคา 4,190 บาท
เคาน์เตอร์ท็อปแกรนิต CBG160CROSKV001A-เงิน/ส้ม

ราคา 13,500 บาท
 
เคาน์เตอร์ท็อปแกรนิต รุ่นCBG80C-E-SKV-000-W-ขาว/ไข่ไก่

ราคา 6,990 บาท
 
เคาน์เตอร์ท็อปแกรนิต CBG160CR-OSKV001W-ขาว/ส้ม

ราคา 13,500 บาท
เคาน์เตอร์ท็อปแกรนิต CBG160C-LSKV000T-ชา/เขียว

ราคา 12,500 บาท
 
ตู้วางเตา/ถังแก๊สท็อปแกรนิตCBG128GLOSKV000Aเงิน/ส้ม

ราคา 9,900 บาท
 
ตู้วางเตา/ถังแก๊สท็อปแกรนิตCBG128GL-OSKV000Tชา/ส้ม

ราคา 9,900 บาท
ตู้วางเตา/ถังแก๊สท็อปแกรนิตCBG128GRLSKV000Wขาว/เขีย

ราคา 9,900 บาท
 
อ่างซิงค์สแตนเลส 1หลุม 1ที่พัก Vegarr รุ่น CK1050

ราคา 2,690 บาท
 
เคาน์เตอร์ท็อปแกรนิต/ซิงค์CBG160SR1AOSKV000W-ขาว/ส้ม

ราคา 13,900 บาท
ตู้วางเตา/ถังแก๊สท็อปแกรนิตCBG128GLESKV000Wขาว/ไข่ไก่

ราคา 9,900 บาท
 
ตู้ลอยอลูมีเนียม รุ่น CC160-000-A-สีเงิน

ราคา 8,990 บาท
 
ตู้วางเตา/ถังแก๊สท็อปหินCBG128GROSKV000Aเงิน/ส้ม

ราคา 9,900 บาท
ตู้ลอยอลูมีเนียม รุ่น CC160-000-W-สีขาว

ราคา 8,990 บาท
 
อ่างซิงค์สแตนเลส 1หลุม 1ที่พัก Vegarr รุ่น H8650

ราคา 2,890 บาท
 

หน้าแรก > เฟอร์นิเจอร์ห้องครัว > ชุดตู้ครัว เคาน์เตอร์ครัว

ชั้นวางของ ช่วยเพิ่มความเรียบง่ายอย่างมีสไตล์ให้กับห้องครัวของคุณ
นอกจากชุดตู้ครัว เคาน์เตอร์ครัวต่าง ๆ แล้ว การเพิ่มชั้นวางสินค้าสักเพียงเล็กน้อย เพื่อเป็นห้องครัวที่สามารถช่วยได้ในทันทีเพื่อยกเลิกการวางเกะกะห้อง และจะมีลักษณะที่ทันสมัยเป็นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ชั้นวางสินค้าที่ทันสมัยในสีขาว หรือชั้นวางของที่มีลักษณะแบบดั้งเดิมที่สามารถนำที่วางของตู้แบบกระปุกจำนวนมาก สิ่งเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในการแสดงผลให้ดูเป็นระเบียบ เรียบง่ายดูสะอาดตาได้อีกด้วย
เจ้าของบ้านส่วนมากชอบที่จะเก็บสิ่งของเครื่องใช้ครัวต่าง ๆ ไว้ในตู้เก็บของ หรือตู้ครัว และเพียงไม่กี่กระปุกที่เราต้องใช้งานบ่อย ๆ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องอยู่สูงจากพื้นไปจนถึงเพดานที่อยู่รอบห้องครัวอีกต่อไป โดยไม่ต้องเอาเข้าตู้ แค่วางไว้บนชั้นก็เพียงพอ เพราะเราต้องหยิบมาใช้งานประจำ


 แสดงความคิดเห็น