จบกัน ขึ้นทะเบียนต่างด้าว

ขึ้นทะเบียนต่างด้าว

 

จบกัน ขึ้นทะเบียนต่างด้าว

วันนี้จ่อหัวใว้แบบฟันธงตามรัฐบาลว่าจะไม่มีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ก็เป็นอันว่าสิ้นสุดแล้วครับ นับจากวันนี้ ต่อไปก็จะเข้าหมวด แรงงาน ต่างด้าว mou เท่านั้นที่เปิด และจะเปิดตลอดไปครับ ก็ต้องคิดกันต่อครับ การตลาด การบริหารจัดการของพวกเรา ที่จะตอบโจทย์ ให้นายจ้าง อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะไม่แนะนำ ครับทุก ๆ ท่านที่ทำงานด้านนี้ต่างมีกลยุทธ์ ในการทำตลาด ของแต่ละท่าน กลุ่มตลาดmou ในประเทศไทยมี 3 กลุ่ม 1 กลุ่มรายย่อย 1-10 คน. 2 กลุ่มกลาง 11-50 คน. และกลุ่ม 3 กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

 ครับ นี่คือภาวะตลาด ที่นายจ้างจะต้องนำเข้าแบบ mou ทั้งระบบ. ไม่มีช่องทางอื่น ครับ ฝากพวกเราทุกคน ปรับตัว และปรับกลยุทธ์ เพื่อให้ธุรกิจของท่านประสบผลสำเร็จ ผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับ. อาทิตย์ที่ผ่านมามีข่าวดีครับ สมาคมที่เกี่ยวข้องกับ การใช้แรงงานต่างด้าว ได้กำเนิดมาอีก1 สมาคม คือ สมาคมการค้า พัฒนาแรงงาน  ได้กำเนิดมาอย่างถูกต้องตามกฏหมาย โดยเป็นการก่อตั้งของ นจ. 4. 3 บริษัทรวมกัน ผมสอดส่องดูวัตถุประสงค์และนโยบายแล้ว ก็ไม่เลวครับ มึการวางโครงสร้างไว้ดีมาก คาดว่า จะเริ่มเปิดรับสมาชิก เร็ว ๆ นี้ (เหมือนพรรคการเมืองเลย 555) คงจะมีหนังสือเวียน และนโยบาย ถึง. นจ. ทุกท่านเพื่อพิจารณา การสมัครเป็นสมาชิก ก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดครับ คณะทำงานชุดนี้. ทำงานเพื่อส่วนรวมกันจริง ๆ ครับ ฝากทุกท่านด้วยครับ ให้ความสำคัญกับ สมาคม เพื่อเป็นเสาหลัก ในการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ การบริหารแรงงานต่างด้าวในระบบ MOU ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นกระบอกเสียงเพื่อผลักดัน แนวปฏิบัติ ให้การทำงาน ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ให้มีประสิทธิภาพ ในการจัดการแรงงานต่างด้าว เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ ก็ขอฝากใว้ ณ ตรงนี้ครับ

Cr. ปารมี